La Ciudad

Llegada del grupo GRS de la Guardia Civil a Ceuta